Estea

Galileïlaan 23c
Postbus 130, 6710 BC Ede
T 0318 64 17 27
E info@estea.nl

Menu schaduw
https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/ZXN0ZWEtbmw%3D/5ff48cc2eb0f2/vacatureesteazorgdirecteurmaatl_1_20210105_155858.jpg
naar overzicht
5 januari 2021

Estea groeit en zoekt Directeur Zorg

Een goed woonzorgconcept is maatwerk. Vanaf het eerste begin staan daarom de wensen en behoeften van de toekomstige bewoners centraal en zijn ze onderdeel van de planvorming. Estea werkt niet voor niets graag samen met kleinschalige zorginitiatieven; dichtbij en vaak vanuit de cliëntvraag ontstaan. Levensloopbestendigheid is daarbij een must. In welke levensfase iemand ook zit, het is zaak om precies die dingen toe te voegen die van een huis een thuis maken. Een plek waar je je jezelf kan zijn en dat kan doen waar je blij van wordt. Wat dat is, verschilt per doelgroep en zelfs per regio. Daarom benadert Estea elke vraag als een uniek project dat maatwerk en nauwe samenwerking verdient.


Ambitie en koers 

De afgelopen jaren heeft Estea met Estea Zorg de stap gezet om bovenstaande visie ook vorm te geven in participaties. Inmiddels zijn zes locaties operationeel, en zeven in ontwikkeling, verspreid over Nederland. Een ambitieus groeiprogramma voorziet dat dit aantal de komende drie tot vijf jaar stevig zal toenemen. Om in de verschillende segmenten van het zorgdomein onderscheidend te opereren, worden ze ondergebracht onder drie herkenbare labels: Osine (zinvolle dagbesteding); Valens (woon/zorgconcepten) en Fedin (wonen met zorg). Onder de naam Pallas wordt in 2021 een shared service centre (SSC) gerealiseerd, waarschijnlijk middels een beoogde joint venture of overname. Met Pallas zullen alle zorgondernemingen integraal ondersteund worden en kan de kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering worden geborgd in systematische bewaking, beheersing en verbetering.

Ontstaan functie Directeur Zorg 

De functie van directeur Zorg is nieuw en een logisch volgende stap in de sterke en organische groei van Estea Zorg. Enerzijds vraagt de groei van het aantal zorgondernemingen onder Estea-vlag om aanpassing van de (te) grote span of control van de twee betrokken aandeelhouders. Anderzijds vereist de verdere ontwikkeling van de Estea organisatie een verdere uitlijning en inrichting van de topstructuur, met meer scheiding in functies en verantwoordelijkheden. Met een directeur Zorg kan beleid en operationele sturing functioneel beter gescheiden worden. Daarmee is een succesvolle realisatie van de huidige groei beter gewaarborgd en kan tevens de strategische doorontwikkeling van Estea Zorg binnen Estea blijvend aandacht krijgen en doorgang vinden. Na indiensttreding van de nieuwe directeur Zorg zullen daartoe de twee partners die Estea Zorg dragen, als algemene directie (en meer op afstand) gaan fungeren. De directeur Zorg is dan verantwoordelijk voor de dagelijkse interne inrichting en operatie en de aansturing van de organisaties waarin Estea een deelname heeft. Om deze beweging in de praktijk vloeiend te laten verlopen wordt voor deze transitie een overgangsperiode van één tot anderhalf jaar uitgetrokken. In deze fase werkt de directeur Zorg nauw samen met de programmamanager, die diverse trajecten trekt op het terrein van organisatie, kwaliteit en communicatie en ook allerhande werk uit handen kan nemen van de directeur.

Op langere termijn dient de functie van directeur Zorg zich op natuurlijke wijze te ontwikkelen naar een eindverantwoordelijke functie voor heel Estea Zorg; de algemene directie treedt dan terug in hun bestuurlijke aandeelhoudersrol. 

Bekijk hier de volledige vacature

Adviesbureau K+V ondersteunt bij de invulling van de nieuwe functie. 


Benieuwd naar meer informatie over Estea Zorg? 

Bekijk hier een korte introductie van de ambities van Estea Zorg