Menu schaduw
https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/ZXN0ZWEtbmw%3D/5da5dd71d051e/complex5-schoterpleinheerenveen_1_20191015_095337.jpg
naar overzicht
15 oktober 2019

Estea koopt vastgoedportefeuille van WoonFriesland


EDE – Estea is samen met Driestar per 1 oktober 2019 eigenaar van het maatschappelijk vastgoed van WoonFriesland. De portefeuille bestaat uit 47 panden maatschappelijk vastgoed en de daarbij behorende 98 woningen en 17 panden commercieel vastgoed. Estea is een bekende partij omdat zij in 2017 de zorgvastgoedportefeuille van WoonFriesland hebben overgenomen.

WoonFriesland heeft de portefeuille verkocht omdat zij zich volledig willen richten op het verhuren van goede en betaalbare woningen voor mensen die dat nodig hebben. De opbrengst wordt geïnvesteerd in sociale huurwoningen en komen de huurders rechtstreeks ten goede.

Visie op de portefeuille

Het maatschappelijke vastgoed van WoonFriesland sluit uitermate goed aan bij de visie van Estea. Estea is een groeiende zorgvastgoedexpert die zich voornamelijk richt op maatschappelijk en zorg georiënteerd vastgoed. In 2017 heeft Estea de zorgvastgoedportefeuille van WoonFriesland overgenomen en is daarmee een bekende in de regio geworden. Erik van den Brand, directie Estea: ‘Graag willen we de potentie van de portefeuille ontwikkelen. Met onze kennis van de markt en onze connecties met stakeholders uit de regio ligt er een mooi toekomstperspectief van de portefeuille in het verschiet’. Het vastgoedmanagement van de portefeuille heeft Estea ondergebracht bij Vastestate.

Zorgvuldig verkoopproces

Estea en Driestar hebben samen met WoonFriesland het verkoopproces zorgvuldig doorlopen. In augustus is goedkeuring gegeven door de Autoriteit wonen (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).De verkoop heeft geen effect op de huurovereenkomsten. Huurders blijven tegen dezelfde voorwaarden huren.

Financiering

Estea is in staat om deze aankoop te verwerven mede dankzij het financieringsarrangement van BNG Bank. BNG Bank stelt de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Deze portefeuille sluit daar dan ook goed bij aan.