Estea

Galileïlaan 23c
Postbus 130, 6716 BP Ede
T 0318 64 17 27
E info@estea.nl

Menu schaduw
https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/ZXN0ZWEtbmw%3D/62b2dcd0c6f1f/teamestea_1_20220622_111144.jpg
naar overzicht
22 juni 2022

Organisatieontwikkelingen bij Estea

Per 1 april jongstleden is collega en partner Aart de Jong gestart met een nieuwe onderneming waarbij het asset management, wat voorheen door Estea in eigen huis werd georganiseerd is verzelfstandigd. Voor deze activiteiten blijven we nauw samenwerken met Aart de JongHenriette Kesteloo en Chris van Harten van Eagle Real Estate die deze nog voor Estea zal blijven verzorgen. Daarnaast zullen een aantal collega’s vanuit Estea werkzaamheden verrichten voor Eagle Real Estate.

Eagle Real Estate is gespecialiseerd in asset management, investment management en projectontwikkeling.
“Na 10 jaar intensief samenwerken in het team van Estea is het tijd voor de volgende stap. Het was een ontzettend leerzame periode met prachtige successen. Bedankt aan iedereen voor de fijne samenwerking, in het bijzonder alle collega’s. We gaan er samen wat moois van maken.” - Aart de Jong

Wij wensen Aart de Jong en zijn team veel succes met zijn nieuwe onderneming en danken hem voor zijn inzet de afgelopen jaren!!👏

Estea blijft zich focussen op de ontwikkeling van en het beleggen in zorgvastgoed. De opgave om mensen met een zorgvraag passende huisvesting te bieden blijft onverminderd groot.