Estea

Galileïlaan 23c
Postbus 130, 6716 BP Ede
T 0318 64 17 27
E info@estea.nl

Menu schaduw
https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/ZXN0ZWEtbmw%3D/5d9b0dcec46b9/img_7899_1_20191007_050502.jpg
naar overzicht
7 oktober 2019

Zo normaal mogelijk wonen en leven met dementie in Het Vertrouwde Dorp

EDE – 27 september 2019 was voor de deelnemende partijen aan het project ‘Het Vertrouwde Dorp’ in Houten een heugelijke dag. Verschillende overeenkomsten werden ondertekend om een onderlinge samenwerking definitief vast te leggen. Een mooi begin voor de toekomst van Het Vertrouwde Dorp in de gemeente Houten. Het betreft een burgerinitiatief van inwoners van de gemeente Houten, namelijk van Johanna en Theo Castrop.

Onder het genot van een kop koffie en gebakje tekenden huurders Theo en Johanna Castrop een samenwerkings- en huurovereenkomst met Estea. Groothuis Bouwgroep gaat de nieuwbouw realiseren en tekende een ontwerp- en realisatie overeenkomst.

Theo en Johanna Castrop: ‘Nu kunnen we echt aan de slag, onze plannen worden werkelijkheid’.

Na deze officiële ondertekeningen gaan de voorbereidingen voor het nieuwbouwproject van start. Op dit moment is Estea bezig met de aankoop van een kavel voor het nieuw te bouwen project. Naar verwachting wordt in het tweede kwartaal van 2020 gestart met de bouw. De beoogde oplevering vindt plaats in het tweede kwartaal van 2021.

 

Over Het Vertrouwde Dorp

Het Vertrouwde Dorp betreft een particuliere kleinschalige woonzorgvoorziening met 30 wooneenheden ten behoeve van mensen met dementie. Het biedt voor ouderen die nog thuis wonen een hoogwaardig en onderscheidend alternatief voor het verpleeghuis. Bewoners worden 24/7 ondersteund in de persoonlijke zorg- en dienstverlening. Dit wordt geleverd door een klein vast en vertrouwd team van medewerkers. Het gebouw en de eigen woning is levensloopbestendig, waardoor men er kan blijven wonen tot de laatste levensfase. 

In het gebouw met een ‘dorpsachtig karakter’ heeft de bewoner een eigen woning die men zelf kan inrichten, waardoor het gevoel van ‘individueel wonen’ wordt versterkt. Quote Johanna: “Het gebouw biedt ons de mogelijkheid persoonlijk maatwerk te bieden ten aanzien van individuele behoeftes. Hierdoor kunnen bewoners plezieriger wonen en leven. Maar wij vinden het ook belangrijk dat hun naasten zich bij ons prettig en thuis voelen.”

De woningen van ca. 50 m groot en twee grotere woningen voor echtparen, komen uit op een veilige binnenruimte, het atrium, ook wel het ‘dorpsplein’ genoemd. Aan het dorpsplein met beleefplekken liggen ook de algemene woonruimtes, met diverse sferen en functies. Het Vertrouwde Dorp heeft ook een ruime tuin om het gebouw heen, waar bewoners veilig kunnen wandelen en genieten.