Estea

Galileïlaan 23c
Postbus 130, 6716 BP Ede
T 0318 64 17 27
E info@estea.nl

Menu schaduw
https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/ZXN0ZWEtbmw%3D/5ec3f088285b2/introductie_0000_img_9162_1_20200519_094320.jpg

Nieuwbouw van 16 levensloopbestendige appartementen en centrale ontmoetingsruimte

De Gereformeerde Gemeente Kootwijkerbroek wilde naast de uitbreiding van de zaalruimten van de kerk zorgwoningen realiseren op een vrijgekomen stuk grond waar voorheen de Rehobothschool was gevestigd. Hiervoor waren professionals nodig. De opdracht voor Estea was om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden voor de realisatie van levensloopbestendige woningen voor gemeenteleden met een zorgvraag. Voor dit initiatief was door de kerk al de naastgelegen school verworven.

(geplande) opleverdatum

Juli 2018

Bijzonderheden

Verwerven grond en commotie om nieuwbouwplan

Locatie

Kootwijkerbroek, Huize Rehoboth

Partners

Zelfstandig onderdeel Gereformeerde Gemeente Kootwijkerbroek

De rol van Estea

Door Estea is onderzocht of binnen de financiële kaders een exploitatie met een sluitende businesscase mogelijk was. Hiervoor moest eerst informatie verzameld worden. Op basis van de ervaring, expertise en kennis van Estea kon vervolgens de realisatie over het project bewerkstelligd worden.

Nadat de haalbaarheid van het initiatief was vastgesteld, kon de planuitwerking van start. Naar verwachting zou het ontwerpproces tot eind 2016 in beslag nemen en zou er na het doorlopen van een bestemmingsplanherzieningsprocedure met de bouw gestart kunnen worden. Estea begeleidt hierbij het complete proces. De bouw van het woonzorgcomplex ging uiteindelijk in september 2017 van start. De oplevering van de eerste fase was in juli 2018, waardoor de bewoners ongeveer een jaar na de bouwstart al hun sleutel in ontvangst konden nemen. De oplevering van de tweede fase staat gepland voor 2021.

Oplevering eerste fase

De bouw is in september 2017 gestart en de eerste fase is volgens planning in juli 2018 opgeleverd.

https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/ZXN0ZWEtbmw%3D/5b1fa445abbda/voortgangbouw29maart2018_1_20180612_124525.jpg
https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/ZXN0ZWEtbmw%3D/5b1fa4e9de22e/interieur_1_20180612_124809.jpg
https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/ZXN0ZWEtbmw%3D/5b1fa53640327/interieur2_1_20180612_124926.jpg

De onrust werd hiermee in harmonie opgelost, waardoor het project goed van start kon gaan.

Commotie om nieuwbouwplan

Het pand aan de Kosterijweg bestaat uit drie woonlagen en is straks direct verbonden met het naastgelegen kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente. Daarnaast komt er een parkeervoorziening, berging en een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte bij voor de bewoners. Het oorspronkelijke nieuwbouwplan om 30 appartementen te laten bouwen zorgde in eerste instantie voor spanning bij de omwonenden. Hierop is besloten om deze mensen tegemoet te komen door het plan te wijzigen en uiteindelijk 16 appartementen te bouwen. De onrust werd hiermee in goede harmonie opgelost, waarna er direct kon worden begonnen aan het project.

pe38-08_3_20181126_154415
pe38-05_2_20181126_154407
pe38-07_1_20181126_154405