Estea

Galileïlaan 23c
Postbus 130, 6716 BP Ede
T 0318 64 17 27
E info@estea.nl

Menu schaduw
Projecten

Woonzorgcentrum De Bunterhoek

Projecten

Woonzorgcentrum Beekheim voor Stichting Adullam uit Barneveld 

Nieuwbouw van een intramurale- en extramurale woonzorgvoorziening ten behoeve van Stichting Adullen uit Barneveld.

Locatie

Ds. F. Fransenlaan, Barneveld

Omvang

47 eenheden

Betrokkenheid van Estea

In opdracht van Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg hebben wij een locatieonderzoek uitgevoerd voor de realisatie van een nieuwe woonzorg voorziening. Door ons is naast het opstellen van de kaders ook voorzien in de verwerving van de grondpositie. Estea maakte in dit proces deel uit van de Stuurgroep en adviseerde de Raad van Bestuur bij de beleidsvorming. Daarnaast verzorgde Estea het opstellen van de integrale businesscase en de financieringsaanvraag.

Het begin van de toekomst

Op maandag 25 september 2017 is sloopbedrijf Kruiswijk Groep op een vakkundige wijze begonnen met de sloop van drie woningen op het terrein van De Bunterhoek. Het gaat om de drie woningen die inmiddels in bezit zijn van WZU Veluwe. Sloop van deze woningen is nodig om het terrein bouwrijp te maken om in januari 2018 te kunnen starten met de nieuwbouw van De Bunterhoek.

Bron: WZUVeluwe.nl

https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/mindcms-main/ZXN0ZWEtbmw%3D/5bf563e3b489f/sloopbunterhoek_1_20181121_145547.jpg
LIEVER GEEN VERHUIZING

De bewoners van een zorgcentrum willen als vanzelfsprekend liever geen verhuizing en zodoende was de tweede grote uitdaging om de bewoners en ook de medewerkers enthousiast te maken voor hun nieuwe onderkomen. Om dat voor elkaar te krijgen zijn er verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd en is elke stap van de nieuwbouwplannen in nauw overleg gegaan met de medewerkers, bewoners, cliëntenraad, buurtbewoners en de gemeente.

Om de bewoners zoveel mogelijk te ontlasten is er gekozen voor een gefaseerde aanpak, waarbij de nieuwbouw eerst wordt gebouwd en daarna pas het oude pand wordt gesloopt. Hierdoor hoeven de bewoners maar één keer te verhuizen. Inmiddels is men begonnen met het bouwen van de nieuwe Bunterhoek en is er ook een voorzichtig begin gemaakt met het slopen van het oude pand. De verwachting is dat de bewoners aan het einde van 2019 allemaal zijn verhuisd.