15 maart 2024

Dubbele vergrijzing in Nederland: een uitdaging voor de toekomst

In Nederland zijn twee demografische ontwikkelingen gelijktijdig gaande: de toenemende levensverwachting en de stijging van het aantal ouderen in de bevolking. Oftewel: dubbele vergrijzing. Dit leidt tot een groeiende groep senioren die niet alleen langer leeft maar ook in aantal toeneemt.

Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, 2023) zijn er momenteel 3.4 miljoen 65-plussers in Nederland. Tegen 2040 zijn dit er ongeveer 4.8 miljoen, wat neerkomt op bijna 25% van de Nederlandse bevolking.

De vergrijzing gaat echter verder dan alleen de 65-plussers. De groep 80-plussers, die vaak meer zorg nodig heeft, zal eveneens toenemen. Op dit moment zijn er ongeveer 800.000 80-plussers, deze groep zal naar schatting groeien tot 1.6 miljoen in 2040. Deze demografische veranderingen benadrukken de dringende noodzaak om na te denken over de toekomst van deze doelgroep.

Dubbele vergrijzing brengt grote uitdagingen met zich mee voor de maatschappij, waaronder op het gebied van hoogwaardige zorg en geschikte, duurzame huisvesting. Hiervoor heeft de overheid verschillende beleidsprogramma’s ontworpen die gericht zijn op het ondersteunen van ouderen, met speerpunten als het scheiden van wonen en zorg en het bevorderen van zelfredzaamheid, zodat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen.

Door onze projecten af te stemmen op de beleidsinitiatieven van de overheid, dragen we bij aan de realisatie van bredere maatschappelijke doelen op het gebied van ouderenzorg en levenskwaliteit:

  • Bij nieuwbouwprojecten bouwen we levensloopbestendige woningen, die voldoen aan de eisen van toegankelijkheid en veiligheid voor ouderen.
  • We werken samen met zorginstellingen en welzijnsorganisaties om gemeenschapsruimten te creëren die sociale interactie en ondersteuning bevorderen.
  • We integreren duurzame en energiezuinige technologieën in onze projecten om de levenskwaliteit van ouderen te verbeteren en tegelijkertijd bij te dragen aan een groenere toekomst.

Het is een uitdaging waar de mensen bij Estea zich met hart en ziel voor inzetten. Wij zien dit niet als een probleem, maar als een kans om de kracht van samenwerken te benutten en met elkaar impact te maken!

Wil je wellicht ook met ons samenwerken? Of wil je eens sparren over het zorgvastgoed van jouw zorgorganisatie? Neem gerust eens contact op, we verkennen graag de mogelijkheden!

https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/ZXN0ZWEtbmwtMg%3D%3D/65f4087cc512b/a6051423bewerkt.jpgA6051423bewerkt