16 april 2024

Navigeren door de groene transitie: cruciale wet- en regelgeving voor zorgvastgoed

In een tijd waarin duurzaamheid centraal staat in elke sector, is het essentieel dat ook de zorgvastgoedsector stappen onderneemt richting een groenere toekomst.

Recente wijzigingen in de wet- en regelgeving bieden zowel uitdagingen als kansen voor ons zorgvastgoed. Het is cruciaal om deze kansen nu te grijpen. Zo moeten zorggebouwen nu op een transactiemoment (verkoop, verhuur of oplevermoment) voorzien zijn van een energielabel.

Ook is er sinds eind 2022 de Green Deal Zorg 3.0, waarin de rijksoverheid, verschillende brancheorganisaties, ziekenhuizen, platforms, verenigingen, bedrijven en verzekeraars de handen ineenslaan om concrete doelen te halen. Specifiek wordt er gestreefd naar 55% minder CO2-uitstoot in 2030 (t.o.v. 2018) en naar klimaatneutraliteit in 2050.


Impact op zorgorganisaties

Zorgorganisaties met verouderd vastgoed moeten maatregelen treffen om het energielabel van hun gebouwen te verbeteren. Dit kan onder andere door isolatie, installatie van zonnepanelen of energiezuinige verwarmingssystemen. De overheid biedt verschillende ondersteuningsmaatregelen en subsidies, zoals de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)1, Milieu investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investering (VAMIL), EIA, en BMKB-Groen​​2.

Panden gebouwd tussen 1990 en 2009 kunnen veel baat hebben bij een grootschalige renovatie, met focus op isolatie en moderne energieoplossingen. Recentere gebouwen kunnen vaak met kleinere upgrades, zoals het optimaliseren van installaties en inzetten op hernieuwbare energie, aan de huidige normen voldoen.

Voor gebouwen van vóór 1990 wordt vaak geadviseerd om deze gebouwen te slopen en voor nieuwbouw te kiezen. Maar bij Estea zien we ook voor deze gebouwen juist veel kansen om het bestaande onroerend goed op een slimme manier te verduurzamen.


Wat zijn de kansen voor uw organisatie?

Door proactief aan de slag te gaan met de verduurzaming van uw zorgvastgoed, voorkomt u niet alleen boetes, maar profiteert u ook van lagere exploitatiekosten, een beter binnenmilieu en - niet onbelangrijk - een positiever imago.

Wij moedigen alle zorgorganisaties aan om nu actie te ondernemen en gebruik te maken van de beschikbare ondersteuning om aan de nieuwe wet- en regelgeving te voldoen. Estea staat klaar om u bij het complete traject te ondersteunen, van advies tot implementatie of renovatie. Is verduurzaming financieel een uitdaging voor uw zorgorganisatie? Ook dan gaan we graag in gesprek over bijvoorbeeld eventuele overname van het vastgoed.

De toekomst is groen, laten we de krachten bundelen voor een duurzame zorgsector!


1 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/12/11/subsidieregeling-voor-verduurzaming-woningen-en-gebouwen-opnieuw-open-met-verhoogd-budget

2 https://www.kvk.nl/duurzaamheid/energielabel-c-volg-deze-stappen-en-voorkom-een-boete/

https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/ZXN0ZWEtbmwtMg%3D%3D/661e38819a8d3/verduurzaming.jpgverduurzaming