22 juni 2022

Organisatieontwikkelingen bij Estea

Per 1 april jongstleden is collega en partner Aart de Jong gestart met een nieuwe onderneming waarbij het asset management, wat voorheen door Estea in eigen huis werd georganiseerd is verzelfstandigd. Voor deze activiteiten blijven we nauw samenwerken met Aart de Jong, Henriette Kesteloo en Chris van Harten van Eagle Real Estate die deze nog voor Estea zal blijven verzorgen. Daarnaast zullen een aantal collega’s vanuit Estea werkzaamheden verrichten voor Eagle Real Estate.

https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/ZXN0ZWEtbmwtMg%3D%3D/632486a4cdae2/estea-zorg_nieuws-7_1_20220916_162228.jpgestea-zorg_nieuws-7