De Nudehof

Modernisering van onder architectuur gebouwd zorgcomplex

Woonzorgcomplex De Nudehof had zijn beste tijd gehad. Het was sterk verouderd en niet meer zorggeschikt. Een ingrijpende renovatie was nodig om het complex te behouden voor de komende 20 jaar. 

Locatie

De Nudehof

Partners

Opella, RIBW, Mies Architectuur, Gemeente Wageningen

Bijzonderheden

Verduurzamingsslag: van label F naar label C en behoud Rietveldgevel

Opleverdatum

Voorjaar 2020

Bestemming (huurder)

Opella, particulier

Projectwebsite

wonenindenudehof.nl

Project

Verduurzaming appartementencomplex

Adres

Thorbeckestraat 1, Wageningen

https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/ZXN0ZWEtbmwtMg%3D%3D/6324809364d69/estea-zorg_project-4_1_20220916_155635.jpgestea-zorg_project-4

Estea kocht het pand en renoveerde het gebouw in twee fasen en per vleugel, zodat de bewoners er konden blijven wonen. Tijdens dit project had Estea speciale aandacht voor duurzaamheid en het behoud van de Rietveldgevel van het gebouw.

Toekomstbestendig bouwen

Een van de doelen was het gebouw te verduurzamen, zowel op het gebied van energieverbruik als met betrekking tot het gebruik van het complex. Zo is de Nudehof van energielabel F naar C gegaan. De gebruiksvriendelijkheid van het gebouw is verbeterd door een nieuwe lift en volledig gemoderniseerde appartementen. In plaats van 112 kleine studio's, heeft de Nudehof nu 65 appartementen, kantoorruimten en een gemoderniseerd restaurant. 

Behoud uitstraling woonzorgcomplex

De gemeente wilde graag de gevel van de woonvoorziening zo veel mogelijk behouden. Het gebouw is namelijk ontworpen door de beroemde architect Gerrit Rietveld of een leerling van hem. Het gebouw had zodoende een cultuurhistorische waarde die behouden moest blijven. Estea heeft de uitstraling van het complex daarom niet veranderd.