20 oktober 2022

Samenwerkingsovereenkomst ondertekend tijdelijke huisvesting in Hierden

Op donderdag 20 oktober jl. ondertekenden Teus Oskam, directeur van zorgvastgoedorganisatie Estea, Reinold Hop, Maarten Reckman, wethouder van gemeente Harderwijk en Inez Nieland, manager mo Veluwe Stichting Ontmoeting officieel de samenwerkingsovereenkomst voor tijdelijke huisvesting in de RH Hophof.


NIEUWE WONINGEN VOOR TIJDELIJKE HUISVESTING

Voor een lange periode heeft familie Hop kamers verhuurd op het terrein. De verouderde bebouwing is inmiddels grotendeels gesloopt en heeft plaatsgemaakt voor 14 nieuwe studio’s met een vide en 10 nieuwe 3-kamerwoningen. Met de samenwerkingsovereenkomst worden drie van de 24 woningen in de RH Hophof verhuurd aan mensen met een spoedvraag. Stichting Ontmoeting biedt in het kader van het project Tijdelijk Wonen, huurders een zorgcontract met lichte ondersteuning met huisvesting van een jaar.

WONEN IN DE RH HOPHOF

De huidige eigenaar van de RH Hophof, Reinold Hop, heeft in samenwerking met Estea nieuwe, goed geïsoleerde en duurzaam verwarmde woningen gerealiseerd. De studio’s worden verhuurd onder de liberalisatiegrens en de 3-kamer woningen in de middeldure huur. De woningen zijn kleinschalig en geschikt voor een- en tweepersoonshuishoudens of kleine gezinnen waarbij sprake is van een dringende sociale huisvestingsbehoefte. Zie ook: www.hophof.nl. De terugkerende huurders zijn reeds verhuisd naar de nieuwe woningen en de overige woningen zijn inmiddels verhuurd aan nieuwe huurders.

STICHTING ONTMOETING

Stichting Ontmoeting is een christelijke organisatie waarin men werkt vanuit de kern van het christelijke geloof. De organisatie zet zich in om kwetsbare mensen, die de verbinding met zichzelf en hun omgeving zijn kwijtgeraakt te helpen, door te werken aan hersteld leven, door van en met elkaar te leren. In het gezamenlijke project van Tijdelijk Wonen met Profila Zorggroep, Zorgdat en Stimenz is Stichting Ontmoeting de penvoerder.

https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/ZXN0ZWEtbmwtMg%3D%3D/646f2338b729d/ondertekeningsamenwerkingsovereenkomsth_20230525_085832.jpeg